Filters
Leerjaar
onderbouw
bovenbouw
Niveau
VMBO
HAVO
VWO
GYMNASIUM
Vakken
aardrijkskunde
biologie
Duits
economie
Engels
Frans
geschiedenis
Grieks
Latijn
mens & maatschappij
Natuurkunde
Nederlands
scheikunde
studiebegeleiding
wiskunde
CambiumNed
Op CambiumNed kunnen leerlingen eindeloos oefenen met alle vaardigheden voor het vak Nederlands.
Nederlands
Chaire!
Chaire! is de leergang Grieks die leerlingen letterlijk een rondgang door de Griekse taal en cultuur laat maken.
Grieks
Chemie in Onderzoek
Chemie in Onderzoek is de vernieuwende methode voor scheikunde met ruime aandacht voor de Nieuwe Scheikunde.
scheikunde
7Days
7Days is de weekkrant voor jongeren. 7Days biedt naast de krant een nieuwsbrief met vragen en opdrachten.
Nederlands
Disco
Disco is de innoverende methode voor het vak Latijn waarin de leerlingen actief betrokken worden bij het leerproces.
Latijn
Impact
Impact is contextrijk en gebaseerd op de unieke, beproefde didactiek Ontdekken > Begrijpen > Beheersen.
Natuurkunde
Koers Economie
Koers is de nieuwe methode economie die zich specifiek richt op het centraal examen voor het vak economie. De vakinhoud is concreet opgebouwd aan de hand van de syllabus 2017.
economie
Leswijs Nederlands
Leswijs Nederlands is de complete lesmethode Nederlands. De docent biedt iedere leerling een persoonlijke leerroute aan.
Nederlands
Leswijs Biologie
Leswijs Biologie is het digitale werkboek met gepersonaliseerde oefeningen op het juiste niveau dankzij het leerling volgsysteem.
biologie
Leswijs Economie
Leswijs Economie is ontwikkeld voor de onderbouw havo/vwo als voorbereiding op de bovenbouw vakken economie en M&O.
economie
Leswijs Geschiedenis
Leswijs Geschiedenis is de complete methode geschiedenis voor vmbo-tl en havo en heeft een heldere didactische structuur.
geschiedenis
Leswijs Studiebegeleiding
De nieuwe methode Leswijs Studiebegeleiding is beschikbaar voor de eerste twee leerjaren van het vwo, het havo en het vmbo.
studiebegeleiding
LWEO
LWEO maakt lesbrieven voor het vak economie die worden geschreven door docenten economie.
economie
Stercollectie aardrijkskunde
In de Stercollectie aardrijkskunde komen verschillende thema's als Duurzaamheid, Burgerschap en Weer en klimaat aan bod.
aardrijkskunde
Stercollectie Duits
De stercollectie Duits is ontwikkeld op basis van het Europees Referentie Kader en bevat verschillende werkvormen.
Duits
Stercollectie economie
De Stercollectie economie is onderverdeeld in de vijf domeinen Consumeren, Produceren, Arbeid, Overheid en Buitenland.
economie
Stercollectie Engels
De Stercollectie Engels heeft aandacht voor lezen, luisteren, spreken en schrijven in verschillende werkvormen.
Engels
Stercollectie geschiedenis
De Stercollectie geschiedenis gaat uit van de 10 tijdvakken en behandelt de onderwerpen uit de geschiedeniscanon.
geschiedenis
Stercollectie mens & maatschappij
In de Stercollectie mens & maatschappij wordt gewerkt vanuit vakoverstijgende thema’s, zoals Wonen, Europa en Water.
mens & maatschappij
Stercollectie Nederlands
De Stercollectie Nederlands is afgestemd op het referentieniveau taal en behandelt lezen, schrijven, spreken, kijken en luisteren.
Nederlands
Stercollectie scheikunde
In de Stercollectie scheikunde wordt gewerkt vanuit thema's zoals Ecoreizen, Suiker en Metalen en elk thema gebruikt het 5E model.
scheikunde
Stercollectie wiskunde
De Stercollecties wiskunde sluiten met het verschillend ontwerp voor verschillende niveaus aan bij de behoeftes van leerlingen.
wiskunde
Toetscoach Duits
Met Toetscoach Duits oefenen leerlingen onbeperkt taalvaardigheden in voorbereiding op het schoolexamen.
Duits
Toetscoach Engels
Met Toetscoach Engels oefenen leerlingen onbeperkt taalvaardigheden in voorbereiding op het schoolexamen.
Engels
Toetscoach Frans
Met Toetscoach Frans oefenen leerlingen onbeperkt taalvaardigheden in voorbereiding op het schoolexamen.
Frans
Toetscoach Geschiedenis
Met Toetscoach Geschiedenis oefenen leerlingen met opgaven in voorbereiding op het schoolexamen geschiedenis.
geschiedenis
Like of volg ons op